Ahlefeldt-Laurvigen, Frits Ahlefeldt-Laurvig, Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-LaurvigAhlefeldt-Laurvigen, 14.6.1870-25.5.1947, lensgreve, forfatter. Frits Ahlefeldt-Laurvig blev student fra Roskilde 1890, tog 1896 økonomisk-statistisk eksamen, indtrådte 1897 som volontør i udenrigsministeriet og blev s.å. kst. legationssekretær i Paris, 1898 assistent i udenrigsministeriet, s.å. attaché i Rom og 1899 kst. legationssekretær i Stockholm.


Tags


Dette vil måske også interessere dig ...

Grosserer Jensens Italienstur

Grosserer Jensens Italienstur

Bøytler

Bøytler
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}