august 3

Album 70 Familien Lundsgaard, Trianglen

I dette album vil jeg præsentere en række unikke billeder fra det gamle København, fra Fyn, Karrebæk, militærøvelse i 1923 samt fra gamle butikker. Billederne sidder i fire albummer der har tilhørt musiker Svend Stokholm Lundsgaard f. 10.9.1901 og hans forældre ;  cigar- og cykelhandler Peter Lundsgaard og moder Dorthea Lundsgaard, f. Jørgensen. Albummerne er mere interessante end de fleste andre samtidige albummer idet der er mange topografiske billeder, samt ikke mindst gode beskrivelser, skrevet med pen under de fleste billeder.

Albummerne er anskaffet i år 2013 og cirka 60 af billederne har været vist i 2017 i forskellige Facebookgrupper. Jeg præsenterer 259 af de i alt 504 billeder som albummerne indeholder. Det er svært at vælge rækkefølgen, derfor håber jeg du har tålmodighed til at se dem alle igennem. Jeg starter med en præsentation af familien, for at slutte med en række fine Københavnerbilleder. De ses som altid bedst på en stor computerskærm, og med GOD tid !

I de fleste browsere kan du kan klikke teksten til og fra på det enkelte billede.

Anders Peter Jensen Lundsgaard 1856-1933

Peter Lundsgaard blev født 19. august 1856 i Trunderup, Kværndrup sogn på Fyn. Han var den ældste ud af en børneflok på 9. I 1884 bliver han gift med Dorthea Christine Jørgensen f. 25. juni 1859 i Karrebæk sogn. De flytter til København og etablerer sig i 1889 med cykel- og tobakshandel på adressen Trianglen 134 ( fra 1924 nummer 7) Lundsgaard er ivrig cyklist og tilbringer mange ferier på cykel rundt om i det Sydfynske. Peter Lundsgaard har flere tillidsposter blandt andet som mangeårigt medlem af Cigar- og Tobakshandlerforeningen i Danmark

Barndomshjemmet i Trunderup

Anders Peter Jensen Lundsgaard blev født 19.8. 1856 som den ældste i en børneflok på ni. Barndomshjemmet var en gård i Trunderup Dong, Kværndrup på Fyn. Forældrene var gmd. Jens Andersen f. ca. 1826 og hustru Karen f. ca. 1834. Ifølge folketællingerne 1870 og 1880 bestod børneflokken også af Henrik Jensen, f. 2.11 1857, Rasmus Jensen f. 14.8.1860, Jens Jensen f. 6.10 1863, Sara Jensen f. 3.10 1864, Henriette Dorthea Jensen f. 30.9. 1866, Hans Kristian Jensen f. 28.7. 1869, Marie Kristine Jensen f. 21.4 1871 og Sophie Nielsine Jensen f. 7.9 1878. – Se også billede 70.428 som viser de ni søskende med Peter Lundsgaard siddende til venstre.

Barndomshjemmet i Karrebæk

Dorthea Christine Jørgensen blev født 25.6. 1859 i en børneflok på ni. Barndomshjemmet var en gård i Karrebæk ved Næstved. Forældrene var gmd. Mads Jørgensen f. ca. 1820 i Skaarup sogn og hustru Ane Marie Jakobsdatter f. ca. 1823. Ifølge folketællingen 1870 bestod børneflokken også af Christian Madsen f. 13.9 1845, Peter Jørgensen f. 31.7 1847, Anne Marie Jørgensen f. 2.1 1850, Boline Jørgensen f. 17.5 1852, Maren Sophie Jørgensen 28.12 1853, Caroline Jørgensen f. 16.12 1855, Jørgen Jørgensen f. 20.3 1862 samt Johannes Jørgensen f. 11.9. 1864.

P. Jensen Lundsgaards cykelforretning

I 1880´erne etablerede Anders Peter Jensen, f. 19. august 1856 i Kværndrup og hans hustru Dorthe Christine Lundsgaard f. 25. juni 1859 i Karrebæk, en cykelforretning og en tobaksforretning på Blegdamsvej / Trianglen 134. Cykelforretningen lå i lokalet til venstre og tobaksforretningen til højre. I dag ligger Pasteur Vinbar på stedet, og den fine trappe er bevaret. På et tidspunkt i starten af 1900-tallet lukkes cykelforretningen og man koncentrerer sig om tobakssalget. – Se særskilt opslag om tobaksforretningen.

Tobaksforretningen, Trianglen 7

I 1889 etablerede Anders Peter Jensen, f. 19. august 1856 i Kværndrup og hans hustru Dorthe Christine Lundsgaard f. 25. juni 1859 i Karrebæk, en tobaksforretning ved Gothersgade 103 i København. Senere etablerede de en cykelforretning og en tobaksforretning på Blegdamsvej / Trianglen 134. De boede privat i baghuset ud mod Blegdamsvejens remise. Cykelforretningen lå i lokalet til venstre og tobaksforretningen til højre. I dag ligger Pasteur Vinbar på stedet, og den fine trappe er bevaret. På et tidspunkt i starten af 1900-tallet lukkes cykelforretningen og man koncentrerer sig om tobakssalget. – Se særskilt opslag om cykelforretningen.

Kantonnementet på Vedbygaard gods 1923

Svend Stokholm Lundsgaard f. 10.9.1901 var værnepligtig musiker. I 1923 deltog han i en større øvelse der foregik i omegnen af  Vedbygaard som er en herregård/gods beliggende i Ruds Vedby Sogn på Vestsjælland. Midt i landsbyen Ruds Vedby, ved den lille Hovsø – ca. 20 km nord for Slagelse. Godsets areal er på 498 hektar.

Musikeren Svend Stokholm Lundsgaard

Svend Stokholm Lundsgaard blev født i København den 10.9 1901. Svend var søn af cykel- og tobakshandler Peter Jensen Lundsgaard f.19.8 1856 i Kværndrup og hustru Dorthea Christine Jørgensen f. 24.6 1859 i Karrebæk.

Svend beherskede flere instrumenter og blev indkaldt som værnepligtig musiker i 1922-23. I albummet kantonnement 1923 kan du se flere billeder fra soldatertiden. Svend Lundsgaard kom med i det første orkester i 1924, og senere fulgte flere forskellige orkestre under forskellige kapelmestres ledelse.

Fotograf Fritz Benzens billeder fra København cirka 1897-1910

Familien Lundsgaard boede på Trianglen 134 (fra 1924 nummer 7) fra 1889 og frem til efter besættelsen. De var meget interesserede i Københavns historie og anskaffede nogle af Frit Benzens fine fotografier fra perioden omkring århundredeårsskiftet. Du kan læse mere om Fritz Benzen her .

Christian Bayers Københavnertegninger

Tegneren og illustratoren Christian Bayer 1841-1933 udførte fra cirka 1860 en masse fine tegninger fra det gamle København. Her er nogle af dem, udgivet af Alex Vincents kunstforlag, plus et enkelt af Købke.

Familien Lundsgaards billeder fra København

Peter Lundsgaard var født 19. august 1856 i Kværndrup sogn på sydfyn og kom sammen med Dorthe Christine Lundsgaard til København i 1889 hvor han nedsatte sig som cykel- og tobakshandler på Trianglen 134 ( fra 1924 nummer 7) – Billederne er samlet i albummer af sønnen Svend Stokholm Lundsgaard, der var musiker, f. 10. september 1901 – Billederne er ikke sat i kronologisk orden. Men de fleste af billederne er tydeligt tekstede så man ikke er i tvivl om tid og sted.