september 22

Album 71 Vandbygger Sletting

Peter Frederik Sletting, født 5.12 1873 – død 27.2. 1950 ) – søn af stadsingeniør Peter Emil Sletting og Marie Wilcke.

Sletting var uddannet ingeniør, og arbejdede som ” Vandbygger ” dvs. en person der projekterer større anlæg af havne, moler og diger.

1898-1906 Assistent ved Vandbygningsvæsenet. 1906-16 , ingeniørassistent ved vandbygningsvæsenet i Esbjerg, Vorupør, Hanstholm og Helsingør.

1914-37 direktør for A/S Stenkulslejerne ved Sjællands Odde.  1913-17 Justitsministeriets sagkyndige i motorkørsel i Frederiksborg Amt.

 


Tags


Dette vil måske også interessere dig ...

Bettys poesie-bog 1909-17

Bettys poesie-bog 1909-17

Gutfeld-Brandt-John-Bonnevie

Gutfeld-Brandt-John-Bonnevie
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}