Peter Frederik Sletting, født 5.12 1873 – død 27.2. 1950 ) – søn af stadsingeniør Peter Emil Sletting og Marie Wilcke. Uddannet ingeniør, og arbejdede som ” Vandbygger ” dvs. en person der projekterer større anlæg af havne, moler og diger.

1898-1906 Assistent ved Vandbygningsvæsenet. 1906-16 , ingeniørassistent ved vandbygningsvæsenet i Esbjerg, Vorupør, Hanstholm og Helsingør.

1914-37 direktør for A/S Stenkulslejerne ved Sjællands Odde.  1913-17 Justitsministeriets sagkyndige i motorkørsel i Frederiksborg Amt.

Vorupør set gennem Slettings billeder.

Har du flere oplysninger om billederne så send gerne en kort tekst. Du kan også se billeder under "postnumre" som HER

Hanstholm set gennem Slettings billeder.

Har du flere oplysninger om billederne så send gerne en kort tekst.

Søbygård ved Hammel.

Klitmøller set gennem Peter Slettings kamera

Esbjerg set med familien Slettings kamera.

Billeder fra Sjælland, Bornholm og Fyn.

Jyske billeder

Kendte og ukendte billeder.


Tags


Dette vil måske også interessere dig ...

Grosserer Jensens Italienstur

Grosserer Jensens Italienstur

Bøytler

Bøytler
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}